<
Veebilehe külastamisel nõustute järgmiste Kasutustingimustega:
>

Alljärgnev info kasutustingimuste kohta, mis käsitleb Online-Casino.ee esitatud infot on tõene:

 • Igasugune termini “Veebileht” kasutamine viitab lehele www.online-casino.ee.
 • Igasugune “Meie” ja “Me” termini kasutamine viitab online-casino.ee.
 • Igasugune “Teie” kasutamine kontekstis viitab veebisaiti külastavatele isikutele ja samadele isikutele, kui nad panustavad veebisaidi sisusse.
 • Mis tahes ja kõik termini “Leping” kasutusviisid viitavad kõikidele käesolevas dokumendis sätestatud tingimustele ja teadetele.

Veebisaidi kasutamine ja sellele juurdepääs on teile pakutud pärast seda, kui te nõustute “Lepinguga” ilma muudatusteta. Veebisaidi külastades ja kasutades nõustute lepingu piirangutega ja piirangutega.

Soovitame teil lepingu hoolikalt läbi lugeda, kuna selle veebisaidi kasutamine tähendab lepingu täielikku järgimist.

Kui te ei nõustu käesoleva lepinguga täielikult, soovitame teil veebisaidilt lahkuda. Kui te ei nõustu tingimuste täies mahus, ei ole teil lubatud veebisaiti kasutada.

Me jätame endale täieliku õiguse teha lepingusse mis tahes muudatusi, parandusi ja täiendusi, mida peame sobivaks. Neid võib teha meie äranägemise järgi, ilma et oleks vaja teavitada nimetatud muudatustest mis tahes veebisaidi kasutajat. Veebisaidi jätkuv kasutamine eeldab, et mis tahes sellised kaalutlusõiguse alusel tehtavad muudatused loetakse uue lepingu aktsepteerimiseks.

Käesoleva lepingu aktsepteerimine ja järgimine on ainus tingimus, mille alusel teile võimaldatakse juurdepääs ja veebilehe kasutamine.

Veebilehe külastamisel nõustute järgmiste Kasutustingimustega:

 1. Kogu sellel veebisaidil avaldatud sisu on mõeldud ainult teavitamise eesmärgil. Me ei vastuta veebilehelt loetu põhjal tehtud toimingute tulemuste eest. See hõlmab ka meie poolt e-posti turunduse kaudu saadetud sisu.
 2. Me ei ole online- või mobiilse hasartmänguoperatsioon, mistõttu me ei võta vastu ega hõlbusta rahalisi tehinguid, mis on seotud panuste või kihlvedude tegemisega!
 3. Te nõustute, et te ei kasuta veebisaiti (või selle ühtegi osa) ebaseaduslikuks tegevuseks ja nõustute seda kasutama kooskõlas kõigi asjakohaste jurisdiktsiooni seadustega. Te vabastate meid kõigist kolmandate isikute nõuetest, kahjudest, kahjustustest, kohustustest, kuludest ja kulutustest (sealhulgas tasudest ja kuludest), mis on seotud või tulenevad käesolevate tingimuste rikkumisest teie poolt.
 4. You agree not to upload to, or transmit via the Website (or any of its related servers and services) any computer viruses, macro viruses, trojan horses, worms or anything else designed to interfere with, interrupt or disrupt the normal operating procedures of a computer, computer network or mobile device(s).
 5. Te nõustute, et te ei lae veebilehele (ega sellega seotud serveritele ja teenustele) üles ega edasta selle kaudu arvutiviiruseid, makroviirusi, trooja hobuseid, ussid või muud, mis on mõeldud arvuti, arvutivõrgu või mobiilseadme(te) normaalseid tööprotseduure häirima, katkestama või häirima.
 6. Te ei lae üles ega edasta veebilehe kaudu mingit sisu, mida meie või mõni meie kasutajatest võib pidada solvavaks, ebasündsaks, taunitavaks või rõvedaks. See hõlmab sisu, mis võib põhjustada ärritust, ebamugavust või tarbetut ärevust. Me jätame endale õiguse sellist sisu ilma teavitamata või selgitamata kustutada.
 7. Me ei garanteeri, et veebileht on vigadeta, defektivaba või töötab katkematult. Kogu sisu on esitatud “nii nagu see on” ja “nagu see on kättesaadav”. Lisaks võtate täieliku vastutuse nende tegevuste eest, mida te teete veebisaidil leiduva infosisu tulemusena. Ainus õiguskaitsevahend, mis teil on veebisaidi tõttu tekkinud kahju või rahulolematuse korral, on veebisaidi kasutamise lõpetamine. Me ei vastuta teie ees mis tahes hüvitise eest, sealhulgas kaudse, kaudse, kaudse, eeskujuliku, juhusliku või karistusõigusliku kahju eest, sealhulgas saamata jäänud tulu eest.
 8. Püüdes pakkuda meie kasutajatele suuremat väärtust, võime pakkuda linke teistele veebisaitidele või ressurssidele. Te tunnistate ja nõustute, et me ei vastuta selliste väliste veebisaitide või ressursside kättesaadavuse eest ega toeta ega vastuta otseselt ega kaudselt selliste veebisaitide või ressursside privaatsuspraktikate või sisu (sealhulgas väärkaudse või laimava sisu) eest, sealhulgas (kuid mitte ainult) reklaami, toodete või muude materjalide või teenuste eest, mis on sellistel veebisaitidel või ressurssidel saadaval, ega kahju, kahju või rikkumise eest, mis on põhjustatud või väidetavalt põhjustatud selliste väliste veebisaitide või ressursside sisu, kaupade või teenuste kasutamise või nendele tuginemise tõttu või sellega seoses.
 9. Kõik meie saidi reklaamijad ja meie ise oleme seotud 2014. aasta hasartmängude litsentseerimise ja reklaami seaduses rakendatud tegevusjuhenditega. Allpool on esitatud kokkuvõte peamistest eesmärkidest:
  1. Vältida, et hasartmängud oleksid kuritegevuse ja/või korrarikkumiste allikaks või et neid seostataks kuritegevuse või korrarikkumistega ja/või et neid kasutataks kuritegevuse toetamiseks;
  2. Tagada, et hasartmängud toimuksid ausalt ja avatult, ning
  3. Kaitsta lapsi ja teisi haavatavaid isikuid selle eest, et hasartmängud ei kahjustaks ja/või kasutaks neid ära.
 1. Me võtame alati arvesse eespool nimetatud litsentsieesmärke ja tegutseme alati viisil, mis on kooskõlas eespool nimetatud litsentsieesmärkidega.
 2. Palun olge teadlik, et edastades sellele veebisaidile sisu elektroonilise postituse, sellel veebisaidil avaldatud postituste või muul viisil, sealhulgas mis tahes kasiinosaidi ülevaated, küsimused, fotod või videod, kommentaarid, ettepanekud, ideed vms, mis on esitatud (ühiselt “esitatu”), annate online-casino.ee  mitte-eksklusiivse õiguse, litsentsitasuta, tähtajatu, ülekantav, tühistamatu ja täielikult all-litsentsitav õigus (a) kasutada, paljundada, muuta, kohandada, tõlkida, levitada, avaldada, luua nendest tuletatud teoseid ning avalikult näidata ja esitada selliseid Esitusi kogu maailmas mis tahes meedias, mis on praegu või edaspidi tuntud; ja (b) kasutada teie esitatud nime seoses sellise esitamisega. Te tunnistate, et online-casino.ee  võib enda äranägemise järgi anda teie kommentaaride või arvustuste kohta märku.
 3. online-casino.ee  ei vastuta väljendatud ega kaudselt väljendatud väärteabe eest. Kuigi me püüame hoida meie veebisaiti vigadeta või puudulikuna, ei anna online-casino.ee  mingit garantiid esitatud teabe ja meie veebisaidiga seotud ja sealt edasi viidatud kolmandate osapoolte veebisaitide teabe täpsuse eest.
 4. Kõiki sellel veebisaidil olevaid materjale ja linke kasutate omal vastutusel. online-casino.ee, sealhulgas meie meeskond, ei võta vastutust mis tahes kahju eest, mis on otseselt või kaudselt tingitud käesoleva veebisaidi materjalidest.
 5. Teie vastutate selle eest, et veendute, et online-hasartmängude mängimine on Teie elukohariigis lubatud ja et te vastate mängimise ja selle veebisaidi sisu lugemise vanuse alampiirile. Samuti on Teie kohustus tagada, et Te järgite oma elukohajärgse riigi, osariigi ja linna hasartmänguseadusi.
 6. Kogu online-casino.ee avaldatud sisu on kaitstud autoriõigusega, meie materjalide ebaseaduslik kasutamine, levitamine ja paljundamine on autoriõiguse ja/või kaubamärgiseaduste rikkumine.

Viimati uuendatud: 30 Jaanuar 2020

Uuendatud: